Visie

Op Zielsniveau zijn we al compleet bij de geboorte. Vanuit onze Zielskracht betreden we deze wereld maar gaandeweg dekken we langzaam maar zeker onze stralende kern af om onszelf te beschermen tegen teleurstelling, pijn en verdriet. Door ervaringen en opvattingen vanuit onze omgeving leggen we als het ware laagjes over onze identiteit en creëren we steeds meer een persoonlijkheid die beter past bij wat de omgeving van ons wenst of verwacht. Steeds verder kunnen we verwijderd raken van wie we in werkelijkheid zijn. Puur, onbevangen, licht en liefde zoals onze kinderen dat zo mooi aan ons kunnen spiegelen. 

Mijn visie heeft overeenkomsten met het Holisme, de mens zien als (ge)Heel. Alles in ons systeem hangt met elkaar samen en staat in verbinding met het grotere geheel. Je bent een Ziel met een menselijke ervaring op aarde. Bij de menselijke ervaring horen ook de aardse lessen leren waardoor we als Ziel kunnen groeien. Voordat we hier zijn gekomen hebben we zelf gekozen om bepaalde lessen aan te gaan. Hoe onwaarschijnlijk het kan lijken, wij hebben zelf JA gezegd tegen dit leven. Ja gezegd tegen het gezin waarin we geboren zijn en alle andere mensen, situaties en ervaringen op ons pad, anders zijn we hier niet gekomen. De omgeving werkt mee aan ons groeiproces en in het leven steeds meer vooruit te kunnen komen.

Door in het veranderingsproces de laagjes weer af te pellen en het contact te herstellen met jouw kern ontstaat er de ruimte om jouw eigen verlangens en talenten vanuit het Hart weer te mogen ontdekken. Wie ben je ook alweer zonder de verhalen en beperkende overtuigingen? De reguliere medische wereld is veelal nog gericht op symptoombestrijding (meestal met medicatie) zodat voorkomen wordt dat men last ondervindt van bepaalde symptomen. De holistische benadering onderzoekt op een diepere laag waar symptomen ontwikkeld zijn. Wat wil het gedrag, de klacht of het lichaam je vertellen?
Wanneer een klacht alleen vanuit het hoofd benaderd wordt, blijven de gepaarde gevoelens en emoties onderdrukt. Door er op een diepere laag mee in contact te komen krijgen ze de aandacht en de ruimte die ze nodig hebben om vrijgelaten te kunnen worden.

Love is the goal

Life is the journey 

 ~ Osho ~ 

 

young-woman-practicing-yoga-postures-outdoors_1150-377.jpg